Saippua Center (D-rappu) Ruissalontie 12 C, 20200 Turku
Anu Kaitio 050 359 4617

REKISTERISELOSTE

Laatimispäivä: 24.04.2018

 

Rekisterin pitäjä:

Tmi Anu Kaitio

Artturinkatu 2, 20200 Turku

anukaitio@gmail.com

050 359 4617

 

Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Tietoja kerätään laskutusta sekä yhteydenottoa varten, esimerkiksi peruutus tai muistutustilanteissa. Lisäksi tietoja kerätään viranomaisten asettamien velvoitteiden täyttämiseksi sekä asiakkaan terveydenhoidon tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi.

 

Rekisterin tietosisältö:

Asiakkaan nimi, yhteystiedot, sairaudet, mahdolliset leikkaukset ja tapaturmat, lääkitys ja muut hoidon kannalta oleelliset tiedot. Kertomus suoritetusta hoidosta ja hoidon tuloksista, mahdollisista muutoksista sekä kirjauksen päiväys.

 

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään hänen suostumuksellaan, jos asiakas ei ole itse kykeneväinen antamaan tietojaan, ne kysytään hänen edustajaltaan. Edustajan nimi ja yhteystiedot sekä asema suhteessa asiakkaaseen käy ilmi asiakasrekisterin ”esitiedot”-kohdasta.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Asiakas (tai hänen edustajansa) saa halutessaan mukaansa kopion asiakaskäynnistään asiakasrekisteriin kirjatuista tiedoista. Tietoja ei luovuteta eteenpäin muutoin kuin lain velvoittamana asiakkaan (tai hänen edustajan) pyynnöstä. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalisessa muodossa olevaa rekisteriä säilytetään lukitussa kaapissa ja sitä käsittelee vain rekisterin pitäjä. Rekisterinpitäjää sitoo vaitiolovelvollisuus.